Så skapas framtidens hållbara skola – CISK – THEME2
Detta är information från CISK
Hammarlundens F-9 skola på Hammarö

Så skapas framtidens hållbara skola

Att som byggföretag bli anlitad för att bygga en skola handlar om så mycket mer än att enbart bygga. Det vet ByggDialog, byggbolaget som har mer än 15 års erfarenhet av att jobba mot offentlig sektor och är specialister på sjukhus, skolor och tekniska anläggningar.

– ByggDialog inser det stora samhällsansvaret de tar och man känner sig 100 procent trygg som beställare, berättar Rikard Enér på Hammarö kommun.

Samverkan, och framför allt strategisk samverkan, är ett bra arbetssätt för att bygga flera skolprojekt i följd, men också för att bygga mer hållbart och utveckla framtidens skolmiljöer. Det innebär att bygga rätt från början, för det behov som faktiskt finns samt att angripa projektet ur ett större perspektiv än endast själva byggandet. I kapacitets- och LCA-utredningar av beställarens fastigheter behövs input från många olika intressenter så att man i samverkan kan ta fram ett bra underlag för att utveckla både nya och befintliga lokaler.

– Som partneringentreprenör vill vi hjälpa våra kunder få ut så mycket som möjligt av sin investering. Samtidigt ska det vara hållbart för samhället och brukarna. Med vårt sätt att genomföra strategisk partnering har vi möjlighet att jobba utifrån såväl verksamhets- som fastighetsperspektivet för att hitta de bästa lösningarna, säger Daniel Granath projektchef på ByggDialog.

– Vi ser tydliga synergieffekter och mervärden som skapas genom det här sättet att jobba, både i projektering, produktion och driftskedet, tillägger Kristin Folkesson, projektledare och expert på tidiga skeden hos ByggDialog.

Daniel Granath och Kristin Folkesson, ByggDialog.

Daniel Granath och Kristin Folkesson, ByggDialog.

 

En av de kommuner som valt att jobba i strategisk partnering är Hammarö kommun, där flera skolor, förskolor och idrottshallar skulle byggas.

– Våra skollokaler var eftersatta och grundkonstruktionen dålig. Vi insåg att vi skulle behöva bygga många skollokaler på kort tid, och att vi behövde hjälp från ett tidigt skede för att ta fram en tydlig målbild och en vettig lösning. Därför valde vi att jobba med ByggDialog, säger Rikard Enér på Hammarö Kommun.

Götetorps skola, gradängsal

Gradängsal i Götetorps F-6 skola.

Bidrar till framtidens hållbara skolor

Flera aktörer i byggbranschen jobbar i samverkan men ByggDialog är unika i sin nisch med en egen teoretiskt förankrad och praktiskt prövad arbetsmodell. För att få en maximal kunskapsintegration i projektet involveras både verksamhet, drift och alla discipliner från start. Det leder till en effektivare process och bättre tekniska lösningar

– Det nära samarbetet och dialogen är otroligt viktigt för att skapa en hållbar och trivsam skolmiljö. Vi jobbar inte själva i skolan och därför är det av extrem vikt att höra vad som är viktigt för dem som faktiskt gör det, säger Kristin Folkesson.

Genom samarbetet och brukarinvolveringen i tidigt skede kunde man i Hammaröprojektet ta fram ett unikt, framtidssäkrat koncept för både skola, förskola och utemiljö. Ett koncept som man med små variationer, kan applicera på kommande skolprojekt.

Annebergs förskola har en naturinspirerad utemiljö för balanserad riskbedömning

Annebergs förskola bygger på ett förskolekoncept och har en naturinspirerad utemiljö för balanserad riskbedömning.

Samverkan ger kostnadsbesparingar

I strategisk samverkan kan erfarenheterna överföras från ett projekt till ett annat, vilket oftast ger stora tids- och kostnadsbesparingar. I dag ligger de i Hammarö kommun före i sin tidsplanering, och dessutom under budget.

–Det är ju faktiskt skattemedel vi jobbar med. Därför är det väsentligt att skolorna vi bygger inte bara byggs utan att vi även tar hänsyn till den budget som finns. Genom vårt transparenta sätt att jobba och inkludera alla aktörer från start, kan vi jobba med en aktiv kostnadsstyrning genom hela processen, avslutar Daniel Granath.

Fakta om ByggDialog

ByggDialog startade 2007 med visionen om att driva transparenta, ärliga och effektiva byggprojekt som bidrar till ett hållbart samhälle. Därför arbetar de enbart i partnering. Det är en strukturerad samverkansform där alla projektdeltagare arbetar i en gemensam organisation med öppen dialog och full transparens i ekonomin. Det främjar tvärfackligt samarbete, kunskapsutbyte, innovation och en kostnadseffektiv byggprocess.