Högaktuellt med partnering i VA-projekt – CISK – THEME2
Detta är information från CISK
Avloppsreningsverket i Ransby Branäs

Högaktuellt med partnering i VA-projekt

Utslitna anläggningar, daterade processer, komplicerade miljötillstånd och ett ilande behov av ökad kapacitet. Ska man renovera, bygga nytt, på vilken plats och hur säkerställer man den pågående driften? Att bygga vatten- eller reningsverk kan kännas som att lägga ett 1000-bitarspussel. ByggDialog är byggentreprenören som valt att enbart jobba i partnering, något som de menar är extra gynnsamt vid komplexa VA-projekt.

Jonas Hesselroth är projektchef på ByggDialog och just nu ansvarig för två stora VA-projekt i Kungsbacka och Vänersborg. Han har på nära håll sett alla de utmaningar som beställare brottas med när ett nytt reningsverk ska byggas.

– Att bygga ett reningsverk är ett komplext, oskrivet blad. Som beställare har man ett behov eller krav som ska uppfyllas och ofta med tidspress. Frågeställningarna är många och man har oftast ingen aning om vart man ska börja. Med vår arbetsmodell har vi möjlighet att lägga det här gigantiska pusslet åt dem och samordna hela processen från början till slut. Vi har sett att partnering helt enkelt är en förutsättning för att dessa projekt ska fungera, säger Jonas Hesselroth.

”Vi är otroligt nöjda med samarbetet med ByggDialog och alla som medverkat. Partnering var helt rätt val för det här projektet eftersom vi kunde hantera allt tillsammans.”

Hilary Högfelt, Torsby kommun

Synergieffekter med strategisk partnering

I Vänersborg genomförs just tre VA-anläggningsprojekt i strategisk partnering med Vänersborgs kommun. Två av projekten är i planeringsfasen och i det tredje är projekteringen precis klar och stommen på väg upp. Det har varit en intensiv projekteringstid för att lyfta på alla stenar och kunna ta fram den mest optimala lösningen för kommunen. I processen har beställaren, processleverantörer, driftspersonal, konsulter, experter, stadsarkitekt och alla underentreprenörer medverkat.

– Vår arbetsmodell bygger på att all kompetens är med från början, vilket ger all den relevanta inputen som behövs i ett sådant här projekt. I Vänersborg resulterade samarbetet i hela 18 olika förslag och alternativkalkyler där vi tittat på allt från volymer, gestaltning, rördragningar, byggteknik, placeringar osv. Allt för att få med oss helheten och se över beställarens olika möjligheter. Nu har vi landat i ett av förslagen och har hamnat helt rätt där, säger Jonas Hesselroth.

Reningshall i avloppsreningsverk

Under golvet döljer sig tankar för reningsprocessen av avloppsvatten.

 

Strategisk partnering innebär att flera projekt handlas upp i en och samma entreprenad. Med samma projektgrupp i alla projekt får man en stor kunskapsintegration och möjligheter att effektivisera både projektering och produktion. Synergier från både projektering och produktion tas med från ett projekt till ett annat, man kan gasa och bromsa där det behövs och fördela resurser mellan faser och mellan projekten. För beställaren är det ett bra sätt att genomföra flera projekt under en kortare tid.

”Partnering var helt rätt val för oss på Torsby kommun”

Ett exempel är det nyligen färdigställda avloppsreningsverket i Branäs, där det befintliga verket varit i drift under hela byggtiden. Hilary Högfeldt har varit projektledare för Torsby kommun och menar att nyckeln till att projektet lyckades utan motgångar hade mycket att göra med ett gott samarbete och rätt människor på rätt plats.

Hilary Högfelt, projektledare på Torsby kommun

Hilary Högfelt, projektledare på Torsby kommun

 

– Det har gått fantastiskt bra. Som världen ser ut i dag stod vi inför flera utmaningar med ökade priser och leveransproblem. Hade det varit en vanlig totalentreprenad hade det inte gått att lösa lika bra. Vi är otroligt nöjda med samarbetet med ByggDialog och alla som medverkat. Det har varit så roligt att jobba med partnering och man åstadkommer något större. Partnering var helt rätt val för det här projektet eftersom vi kunde hantera allt tillsammans, säger Hilary Högfeldt.

Ökad efterfrågan

Det finns ett uppdämt behov av att bygga ut, renovera och effektivera stora delar av Sveriges VA-anläggningar. ByggDialog ser en allt större efterfrågan på just partneringentreprenader inom segmentet.

– Vi sitter själva inte inne med all kunskap men har en arbetsmodell som gynnar den här typen av projekt. Vi är bra på att reda ut det komplexa, att samordna alla discipliner, få folk att verka tillsammans samt att skapa en hög kostnadsmedvetenhet under hela projektets gång. För oss är partnering en självklarhet för att lyckas, och vi ser att allt fler i VA-Sverige upptäcker fördelarna med det här sättet att jobba, avslutar Jonas Hesselroth.