De vill göra skillnad i samhällsbyggandet – CISK – THEME2
Detta är information från CISK

De vill göra skillnad i samhällsbyggandet

Budgetar som hålls, entreprenörer som alla får betalt och offentliga byggen som i varje detalj är skapta för sitt ändamål – oavsett om det handlar om en skola eller ett sjukhus.
ByggDialog värnar om sitt samhällsansvar och erbjuder en modell som föga förvånande bygger på både dialog och öppna kort och som gör alla inblandade till vinnare.
– När våra kunder märker hur vi jobbar och hur transparenta vi är, då säger de ofta att de inte vill arbeta på något annat sätt, säger vd:n Michael Sundhäll.

– Samarbetet med ByggDialog har fungerat fantastiskt bra. Det tycker vi allihop. Nyckeln har varit att involvera verksamheten i ett tidigt skede. Byggdialog är väldigt kompetenta i detta och det har fungerat bättre än vi hade kunnat hoppas. Vi har även hållit både budget och tidsramar trots en pågående pandemi, säger Johan Ahström, projektledare på Hammarö kommun, om bygget av Mörmoskogens förskola.

– Det var ett projekt som flöt på bra hela tiden. Vi är väldigt nöjda. Vi har fått till de funktioner som ambulansverksamheter kräver vad gäller teknik och logistik och vi höll budget- och tidsramar. Dessutom har vi också fått till en väldigt bra arbetsmiljö. Jag tycker om öppenheten i ByggDialogs partneringprojekt, att jobba i förtroende för varandra, säger Per-Ove Lennartzon, byggprojektledare på Region Värmland, om bygget av den nya ambulansstationen i Hagfors.

– Vi är supernöjda. Det är resultatmässigt så bra som vi hade kunnat önska. Vi har nått alla mål vi önskat med förskolan och ligger även långt under budget. Som beställare kan vi inte önska mer. Samarbetet med ByggDialog är vi jättenöjda med. Det har vi varit i alla byggen. Det har även varit ett jättebra samarbete med verksamheten, säger Hampus Wiberg, projektledare på Tornberget Fastighetsförvaltning, om bygget av Hemsö förskola i Haninge.

En ärligare och mer transparent byggprocess
Därför hyllas ByggDialog av sina kunder

Tar alla detaljer i beaktande

Frågar man runt bland de som anlitat ByggDialog är omdömena samstämmiga och handlar då om bra samarbete, bra information och, framför allt, bra resultat.

Anledningen?

En modell som tar alla detaljer i beaktande redan från dag 1.

– Det är mycket jobb för att organisera och styra ett byggprojekt, och vi vill ha en process där kommunikationskedjan är helt sömlös. Där all nödvändig kunskap integreras från första stund, säger ena grundaren Anna Rhodin och fortsätter:

– Ska vi bygga en skola måste vi få med oss rektorer och lärare från dag ett, och även vaktmästarna. Vi måste involvera de som ska jobba där så tidigt som möjligt. Det gör vi för att de kan tillföra mycket kunskap om hur de använder lokalerna. Vi vet också att de kommer vara mer mentalt förberedda för sina nya lokaler med förväntningar på rätt nivå. Kort sagt blir de nöjdare med sin nya skola om de varit delaktiga.

ByggDialog har hög träffsäkerhet med sin arbetsmodell och de nöjda kunderna löper som en röd tråd genom hela verksamheten.

Så går det till att arbeta med ByggDialog
Här kan du läsa mer om byggprocessen

Anna Rhodin har i mer än två decennier jobbat med att utveckla verktyg och arbetssätt som stödjer samarbete i byggprojekt och som tar bort sådant som kan leda till konflikter.

Med ByggDialogs öppna process och inkluderande arbetsmodell undviker man många av de problem som ofta uppstår i traditionella byggprojekt. Förutom en hög kunskapsintegration och stor delaktighet leder arbetssättet även till hög pricksäkerhet i både prognos och kalkyl.

Är bra på att få in all info

– Vi är bra på att få in all info som behövs i ett byggprojekt, och att få informationen i rätt ordning. Det är också naturligt för oss att leda och organisera hela den kunskapsintegrationen. Genom att vi lägger mycket krut på att ställa alla nödvändiga frågor och även få alla svar så vet vi när vi har tillräckligt på fötterna för att en kalkyl ska vara pålitlig och tillräcklig, säger vd:n Michael Sundhäll och konstaterar:

– Vi har hög träffsäkerhet med vår modell, och arbetar systematiskt för att kunna bygga in så mycket mervärde för våra kunder som möjligt. Eftersom vi är helt nischade mot partnering kan vi erbjuda våra kunder en trygg, öppen och effektiv byggprocess. Vi utvecklar ständigt vår förmåga att driva projekt i samverkan, och våra uppdragsgivare är vanligtvis nöjda.

Michael Sundhäll är vd för ByggDialog och Anna Rhodin var med och grundade det samhällsengagerade företaget.

En framgångsrik arbetsmodell

Nyckelordet för Byggdialog är just partnering, vilket lite kortfattat handlar om ett systematiskt samarbete mellan alla inblandade aktörer hela vägen. Arbetsmodellen bygger på fullständig ärlighet och öppenhet mellan alla parter och har visat sig vara väldigt framgångsrik.

Budgetarna hålls, entreprenörerna får betalt och slutresultaten håller måttet och mer därtill.

– Vi har en ersättningsmodell med en fast och en rörlig del. Alla aktörer som till exempel ska köpa in material och sätta in arbetskraft i en produktion får betalt för hela sin nedlagda nettokostnad, så man behöver inte vara rädd för att förlora pengar med oss. Sedan får man vinsten i en fast del. Lämnar man däremot ett fast pris med inga eller små marginaler går all energi och kraft till att rädda sina egenintressen. När entreprenörer är rädda för att förlora pengar i ett projekt kan mycket dåligt hända, säger Anna Rhodin.

Hur går ni rent krasst till väga för att faktiskt vara så träffsäkra och ha så nöjda uppdragsgivare?
– Hela affärsidén bygger på att vara med från start till mål och att ta ansvar från början till slut. Från själva idén till att det färdiga huset sedan står där. Är man med i hela processen och kontinuerligt får prata med kunden och alla inblandade har man mer kunskap om vad man ska bygga.

Byggprojekten där alla tjänar på att hjälpas åt
Så tycker kunderna om partnering med ByggDialog

  • Skaraborgs Sjukhus

Michael Sundhäll nickar instämmande och fyller på:

– En stor vårdbyggnad har många olika intressenter. Olika vårdverksamheter och patienter, anhöriga, personal, fackföreningar, de som ska rita och bygga huset för att bara nämna några få. När det är så komplext måste man jobba steg för steg, först med grov information och sedan mer och mer detaljerat. Det krävs mycket kunskap för att få ihop ett sånt bygge på ett bra sätt, och vi har kunskapen och erfarenheten för hur man bäst samordnar hela det arbetet.

Samhällsengagemanget viktigt

Högst uppenbarligen. För de nöjda uppdragsgivarna i inledningen av denna text är bara ett axplock av alla som med stor tillfredställelse har anlitat ByggDialog. Nöjda kunder är helt enkelt en röd tråd som löper genom hela verksamheten, liksom det stora samhällsengagemanget.

– Våra viktigaste tre ben är vårdbyggnader, pedagogiska miljöer och tekniska försörjningsanläggningar som vattenverk och reningsverk. Sådana byggen känns meningsfulla för oss, för att vara samhällsbyggare och att ta samhällsansvar är viktigt för oss, säger Anna Rhodin och utvecklar:

– Hela vår verksamhet vilar på en stark värdegrund där vi genuint vill bidra till samhället. Vi har en tydlig idé om vad vi gör och varför. Vi vill göra skillnad, för både kunder, brukare, samhället och branschen i stort. Det hoppas vi lyser igenom i allt vi gör.

Välj ByggDialog för en enklare byggprocess
Läs mer – så går det till