De löser utmaningar för offentligt byggande – CISK – THEME2
Detta är information från CISK
Blåsippans förskola har en naturinspirerad utemiljö

De löser utmaningar för offentligt byggande

ByggDialog vill bidra till ett bättre samhälle och en bättre byggprocess genom att jobba öppet, ärligt, inkluderande och med noggrann ekonomisk styrning. Därför har de utvecklat en unik modell – med många mervärden.

Alla behövs, det är ByggDialogs filosofi. De jobbar uteslutande med partnering i sina byggprojekt, sedan starten 2007. Något som de var först med i Sverige.

– Vi vill bidra till en bättre och mer hållbar byggprocess och det gör vi genom att involvera alla intressenter och hela leverantörskedjan från start till mål för att komma åt den kunskap som behövs för att lösa de olika utmaningar som våra beställare står inför. Det ger bättre lösningar för såväl ekonomi, miljö, klimat, samt för människorna och samhället i stort, säger ByggDialogs vd Michael Sundhäll och tillägger:

– Vi har stor respekt och ödmjukhet inför den kunskap som finns inom offentlig sektor och drar nytta av den för maximal kunskapsintegration. Det är ingen ”one man show” det här.

Tar helhetsgrepp

Det är mycket man behöver ta ställning till som beställare i ett byggprojekt.

– Vi plockar upp och hjälper till att lösa frågorna, i rätt ordning, så att ingenting ramlar mellan stolarna. Vi är effektiva och kan lotsa projektet framåt och samtidigt ta in allas kunskaper och fatta besluten gemensamt, säger Michael.

Anna Rhodin är grundare och verksamhetsutvecklare på ByggDialog och menar att ByggDialog skapar möjlighet till dialog även mellan olika enheter inom beställarens organisation.

– Det resulterar många gånger i intern utveckling, hos beställaren och ökar chansen att byggnaden blir bra såväl för verksamheten som för drift och förvaltning, säger hon.

ByggDialog leder och organiserar projektet i nära samarbete med byggherren och ser till att det genom samverkan och med stöd av digitala verktyg blir en obruten informationskedja hela processen. Arbetssättet gör det möjligt att göra förändringar och fatta vissa beslut längre fram i projektet.

– Allt vi tar fram bygger vi och tar ansvar för. Så man får med sig alla tekniklösningar från projektering till produktion, behöver inte göra massor av omtag, slipper merarbete och får en erfarenhetsåterföring för framtida projekt, säger Michael.

Michael Sundhäll, VD och Anna Rhodin, grundare på ByggDialog

Michael Sundhäll, VD och Anna Rhodin, grundare på ByggDialog

 

Transparent och tryggt

Öppenhet är ett annat ledord för ByggDialog, allt de gör är totalt transparent och kunder har varje månad en uppdaterad slutkostnadsprognos och aktuell status på risker- och möjligheter, berättar Anna.

– Det finns bland vissa en oro för att det är riskfyllt att jobba med rörlig kostnad, men när man arbetar så öppet och nära varandra med prognoser, tidplaner och riskhantering som vi gör, så det blir snarare ett skyddsnät, säger hon.

Prognosprecision är viktigt för de flesta offentliga beställare. Som exempel kan nämnas ett stort sjukhusprojekt på 67 000 kvadratmeter i Skövde. ByggDialogs förmåga att skapa effektivare organisationer och närhet i samarbetet resulterade i flera mervärden – och de ligger idag 0,1 procent under ursprunglig budget.

Psykiatriblocket i Skövde

Det 27 000 kvm stora psykiatriblocket i Skövde.

 

Henrik Gustavsson på Västfastigheter var projektledare för P-blocket och byggnationen av det nya sjukhuset. Han menar att en stor fördel med partnering som arbetssätt är att man tillsammans som avtalsparter har möjlighet att optimera organisationen så den passar det unika projektet.

– Det nära samarbetet och täta prognosarbetet gav oss möjligheten att ge vår kund, Skaraborgs sjukhus, det absolut mesta för pengarna. Då vi exempelvis kunde göra ändringar under tiden som projektet fortgick för att matcha nya rön, fick vi också rätt förutsättningar till att skapa en byggnad med den modernaste av funktionalitet.

– Slutresultatet var över förväntan. Att kunna ge vården nya moderna och funktionella lokaler på utsatt tid och under budget, är ett bra kvitto på att partnering var rätt val för detta projekt.

Hampus Wiberg, projektledare på Tornberget och Henrik Gustavsson från Västfastigheter

Löser flera utmaningar

ByggDialogs unika modell hjälper deras kunder med flera utmaningar, som till exempel klimatomställningen.

– Vårt arbetssätt, där hela leverantörskedjan är involverad från början, är en förutsättning när det gäller att bygga hållbart, säger Anna.

ByggDialog vill också uppmärksamma offentliga upphandlare på de mervärden och framgångsfaktorer som finns då man genom optioner paketerar flera projekt i samma upphandling, så kallad strategisk partnering. ByggDialog genomför ett tiotal sådana samarbeten runtom i Sverige just nu. Ett exempel är samarbetet med Tornberget där de bygger flera förskolor i Haninge.

– Vi har blivit en sammansvetsad organisation där, vilket gett synergier i både projektering och produktion, och vi har kunnat förfina projektet hela tiden. Något som sparat tid och kostnader och som optimerat lokalerna. Vi har kunnat titta på hur vi kan sänka koldioxidutsläppen och vi har fått en nöjd verksamhet som trivs, fortsätter Michael.

Blåsippans förskola i Haninge kommun

Blåsippans förskola i är en av alla konceptförskolor som byggs i Haninge kommun.

 

Hampus Wiberg är byggprojektledare på Tornberget Fastighetsförvaltning och menar att målet med partneringsamarbetet inte enbart har varit att bygga bra förskolor.

– ByggDialog har också varit lyhörda och behjälpliga i att vi ska nå våra interna mål som handlar om att få fram smarta, flexibla och energieffektiva byggnader. Genom strategisk partnering som arbetsmetod har vi kunnat involvera och samordna olika entreprenörer och dragit nytta av den expertis som finns på marknaden på ett optimalt sätt.

Totalt byggs fem förskolor tillsammans med ByggDialog, förtroendet och det hittills framgångsrika samarbetet har lett till att man inför den fjärde skolan valt att testa ett nytt system, Climate Recovery. Lösningen innebär bland annat att man ersätter traditionella ventilationskanaler med rör tillverkade av återvunna material.

– Det här är ett led i våra hållbara ambitioner. För vår femte skola planerar vi också att ta fram bygghandlingar som gör att vi kan bygga i trä. Vi har inte gjort något liknande tidigare men ser stor potential i att nyttja ByggDialogs kunnande och breda erfarenheter på området, avslutar Hampus Wiberg.

Blåsippans förskola i Haninge kommun

Tack vare strategisk partnering och det nya förskolekonceptet har man successivt kunnat spara bygga både billigare, snabbare och mer hållbart.