De byggde snabbare än planerat – och långt billigare än budgeterat – CISK – THEME2
Detta är information från CISK

De byggde snabbare än planerat – och långt billigare än budgeterat

Pandemi, stängda gränser, konflikter i omvärlden och ökade materialkostnader till trots – ombyggnaden av nya Ribbyskolan, Västerhaninge i Haninge kommun, ser ut att ha kostat tio miljoner under budget och slutfördes dessutom ett halvår före utsatt tid.
Det kommunala fastighetsbolaget Tornberget kan av förklarliga skäl inget annat än att lovorda samarbetet med ByggDialog.
– Både vi och verksamheten är väldigt nöjda. Med resultatet av skolan och samarbetet genom projektet. Det har varit en öppen och lösningsorienterad dialog hela vägen, säger projektledaren Christina Gustafsson.

Förutsättningarna för att både slutföra en projektering och produktion i tid och till en budgeterad kostnad kunde troligtvis inte varit sämre.

För…

… nästan direkt efter att Byggdialog vann upphandlingen 2020 lamslog en pandemi i stort sett hela världen. Den globala nedstängningen ledde i sin tur till kraftigt avstannade transporter och ökade kostnader för alla typer av material. Sedan inleddes dessutom ett krig som i sin tur bidrog till höjda energipriser och en ytterligare osäkrare världsmarknad.

Fick tillgång redan i december

Men trots allt det:

– I avtalet står att skolan ska vara klar för överlämning nu den sista maj, men vi fick tillgång redan i mitten av december. Ett halvår tidigare. Låg- och mellanstadiet flyttade in under jul och nyår och högstadiet under sportlovet. Alla är väldigt nöjda med det och verksamheten känner stolthet och glädje över sina nya lokaler, säger Christina Gustafsson.

Christina Gustafsson, projektledare för det kommunala fastighetsbolaget Tornberget, är av förklarliga skäl väldigt nöjd både med bygget av Ribbyskolan i Västerhaninge och samarbetet med ByggDialog.

En ärligare och mer transparent byggprocess
Därför hyllas ByggDialog av kunderna

Tar vi ytterligare detaljer i beaktande är det tidiga färdigställandet bara än mer imponerande.

Det fanns nämligen ritade skisser på en ombyggnad av Ribbyskolan – som uppfördes i Västerhaninge på 1960-talet – sedan tidigare, men de skisserna visade sig lämna för många obesvarade frågor och var inte heller så förankrade som man kunnat önska.

Snabb kommunikation från båda håll

– Det var det första gemensamma beslutet med ByggDialog, och även ett av de bästa besluten. Att, efter utredning och förankring inom kommunen, våga riva upp och börja om, annars hade vi nog inte blivit så nöjda som vi är idag. Vi hittade verkligen varandra i våra första möten och sedan gick det raskt framåt. Redan i maj 2020 sökte vi bygglov och rivningslov, vilket vi fick under sommaren, och under sensommaren började vi riva den flygel som skulle tas bort och sedan rullade det på med projektering och byggnation, säger Christina Gustafsson.

Hur skiljer sig ByggDialog mot andra aktörer?
– Det har varit väldigt snabb kommunikation från bägge håll. Nya frågor och funderingar som kommit upp har vi snabbt kunnat lösa tillsammans. Det har varit ett bra samarbete mellan mig som projektledare och kollegorna på ByggDialog, men också alla projektörer, underentreprenörer, mina kollegor på Tornberget och beställare på kommunens lokalförsörjningsenhet har varit nära involverade. Det är många som har varit med hela vägen, och besluten har varit brett förankrade. Bygget har gått framåt på ett effektivt sätt.

ByggDialog har hög träffsäkerhet med sin arbetsmodell som kallas partnering, som bygger på fullständig ärlighet och öppenhet mellan alla involverade parter. De nöjda kunderna löper också som en röd tråd genom hela verksamheten.

Så går det till att arbeta med ByggDialog
Här kan du läsa mer om byggprocessen

Det är många faktorer som ska vägas in vid ett skolbygge, i synnerhet när en tidigare högstadieskola ska blir större och rymma även yngre elever.

Många bitar som ska pusslas ihop

– Det var en utmaning. Hur planerar vi så att alla ska känna trygghet? Utan återvändsgränder och med gott om fri sikt i lokalerna. Det finns också många lagkrav som ska uppfyllas, till exempel brandsäkerhet, tillgänglighet och akustik. Erfarna skolarkitekter är väldigt viktigt i den situationen, i projektet anlitades MAX Arkitekter och resultatet blev väldigt bra, säger Christina Gustafsson och utvecklar:

– Nu har vi en huskropp med yngre elever och en med äldre och en gemensam huskropp i mitten där alla kan mötas. Där ligger bland annat kök, matsal och bibliotek. Det är ju eleverna och personalen som är vår slutkund och det ska funka lika bra i förskoleklassen som för eleverna i nian. Det är många bitar som ska pusslas ihop, och med de förutsättningar vi hade är jag väldigt nöjd med resultatet.

Byggdes långt under budget

Skolan öppnade alltså ett halvår tidigare än planerat – och den gjorde det till en kostnad långt under budget.

En förklaring är ByggDialogs arbetsmodell partnering, som lite kortfattat handlar om ett systematiskt samarbete mellan alla inblandade aktörer hela vägen. Arbetsmodellen bygger på fullständig ärlighet och öppenhet mellan alla parter och har visat sig vara väldigt framgångsrik.

Byggprojekten där alla tjänar på att hjälpas åt
Så tycker kunderna om partnering med ByggDialog

  • Verksamheten känner stolthet och glädje över sina nya lokaler i Ribbyskolan – ett bygge som både slutfördes långt tidigare än planerat och långt under budget.

– Det ser ut som att vi hamnar runt tio miljoner kronor under budget och det känns fantastiskt bra. I synnerhet med pandemin, krig i Europa, materialkostnader som skenat och allt som hänt under den här tiden. Det beror mycket på att vi verkligen har arbetat tillsammans, varit proaktiva och att alla inblandade har varit väldigt aktiva och hjälpsamma i projektet, säger Christina Gustafsson.

Ett fungerande samarbete som ger väldigt många vinnare.

För som hon några andetag senare understryker:

– Vi jobbar trots allt med barnens pengar. Med skattepengar som ska komma barnen till gagn, vilket gör varje krona väldigt viktig. När vi ser till att få så mycket som möjligt för varje krona i våra projekt så gör vi vad vi kan för att skapa utrymme för annat, som till exempel lärartjänster och mer utbildningsmaterial. Så vi är av förklarliga skäl väldigt nöjda.

Välj ByggDialog för en enklare byggprocess
Läs mer – så går det till