Byggentreprenören som tar helheten på allvar – CISK – THEME2
Detta är information från CISK
Trapphuset i trä i A Working Lab i Göteborg

Byggentreprenören som tar helheten på allvar

Pedagogiska miljöer och vårdbyggnader formar vår livsmiljö och är viktiga för sin funktion i våra samhällsbärande system. De hjälper oss utveckla tillit till samhället och varandra och ger oss en känsla av sammanhang. Vi får aldrig underskatta betydelsen av dessa, våra gemensamma samhällsbyggnader.

Men om vi ska bygga hållbart krävs en omställning i hur vi bygger husen och sättet vi arbetar på, och där måste hela värdekedjan bidra. För att utforma denna viktiga miljö räcker det inte att några enstaka teknikexperter gör sitt. Alla intressenters kunskap, inklusive brukaren, måste integreras på ett systematiskt sätt redan från början i en flexibel process som är designad för att fånga upp nya omvärldskrav och behov. Här kommer ByggDialog in i bilden, som specialister på att leda, organisera och tillsammans med andra planera och bygga husen och anläggningarna.

ByggDialog arbetar med vad som i byggsektorn kallas partnering, det innebär att man, på ett organiserat sätt, i ett tidigt skede involverar alla som har viktig kunskap att dela. I den traditionella byggprocessen är det annars enbart arkitekter och tekniska specialister som tillsammans med byggherren ritar och projekterar, därefter lämnas underlaget över till entreprenörerna som ska bygga utan att de egentligen vet särskilt mycket om bakgrunden och behoven. Den här processen leder många gånger till missförstånd och konflikter, och man går man miste om massor av kunskap som kunnat leda till en bättre och mer hållbar slutprodukt.

Korridor med ljusinsläpp i sjukhus

Specialisttandvårdscentrum i Skövde är ett exempel på framgångsrikt partneringprojekt.

En del av ett större system

Mats Tyrstrup, docent och ledarskapsforskare vid Handelshögskolan i Stockholm samt ordförande i Stockholm Center of Governance forskar i komplexa verksamheter och samhällsomvandling och ser ByggDialog som ett av morgondagens företag.

– ByggDialog betraktar sig själva och det man bygger som en del av ett större system. Genom att leda och organisera offentliga byggprojekt på ett sätt som systematiskt involverar alla intressenter har de förutsättningar att bidra med lösningar för många av de problem vi står inför. Den fysiska infrastrukturen håller på att få en annan innebörd, framförallt på grund av digitaliseringen, säger Mats.

Mats menar också att det systemtänkande som ByggDialog står för inom sin nisch ökar möjligheten att skapa värden som är till nytta för samhället.

– Enskilda verksamheter och organisationer kommer att spela mindre roll framöver vad gäller värdeskapande. Användarvänligheten och värdet för alla berörda kommer att avgöras på de metoder med vilka den här typen av system utformas och byggs upp, fortsätter han.

Jan Henningsson, projektledare för Akademiska Hus och Mats Tyrstrup, docent vid Handelshögskolan i Stockholm

Jan Henningsson, projektledare för Akademiska Hus och Mats Tyrstrup, docent vid Handelshögskolan i Stockholm.

Plattform för innovation och hållbart byggande

ByggDialogs arbetssätt skapar förutsättningar för att kunna driva innovation i projekt. Flaggskeppet går under namnet A Working Lab – en byggnad i Johanneberg Science Park i Göteborg, byggt för och tillsammans med Akademiska Hus. Med fokus på innovation och hållbarhet har ByggDialog tillsammans med alla projektaktörer genomfört 16 innovationsprojekt med huset som testbädd.

Byggnaden, som har en hybridstomme av i huvudsak trä, kompletterad med stål och miljöbetong, har bland annat utrustats med resurseffektiva lösningar såsom PCM-teknik för lagring av kyla, DC-teknik med batterilagring och solceller.

Jan Henningsson, Akademiska Hus, var projektledare för byggnaden A Working Lab.

– Ett flexibelt samarbete med vår entreprenör genom partnering var avgörande för att vi skulle kunna driva innovation och testa nya tekniker och arbetssätt parallellt med byggprocessen. Det har bidragit till att vi har kunnat skapa en av Sveriges mest intelligenta byggnader.