byggdialog – CISK – THEME2
Detta är information från CISK

Behovet av att rusta upp befintligt fastighetsbestånd och bygga nytt är stort för många regioner i landet. Entreprenören ByggDialog, som är specialiserade på partnering, ser en ökad trend att allt fler regioner upphandlar sina byggprojekt i just samverkan.

Tornberget hyllar samarbetet med ByggDialog: ”Både vi och verksamheten är väldigt nöjda”.

ByggDialog ska förändra branschen till det bättre.

Partnering är en förutsättning för att dessa projekt ska fungera. Allt fler i VA-Sverige upptäcker fördelarna med det här sättet att jobba.